Lymfoedeem

Oorzaken

Lymfoedeem wordt veroorzaakt doordat het evenwicht tussen vochtproductie en vochtafvoer verstoord raakt.

 

Lymfoedeem kan onderverdeeld worden in een aangeboren of verworven vorm.

 

Bij de aangeboren vorm is er een ontwikkelingsstoornis van het lymfesysteem aanwezig waardoor het vocht niet adequaat wordt afgevoerd.

 

Bij de verworven vorm kunnen we onderscheid maken tussen een lymfatische obstructie of een lymfatische overload die ervoor zorgt dat het lymfatische systeem beschadigd wordt. In het laatste geval is het lymfestelsel overbelast en is het niet meer in staat om in vochtafvoer te voorzien.

Bij een lymfatische obstructie kan het lymfevocht niet afgevoerd worden omdat de banen beschadigd zijn. Hierbij kan gedacht worden aan een complicatie na een oncologische behandeling, infecties, trauma’s. De meest bekende vorm is bij patiënten behandeld voor borstkanker dewelke een dikke arm ontwikkeling door klieruitruiming, bestraling of chemotherapie.

 

Behandeling

  • voorlichting
  • huidzorg
  • manuele lymfedrainage
  • compressietherapie (bandageren)
  • oefentherapie