Veneus oedeem

Oorzaken

 

Veneus oedeem ontstaat door afwijkingen in het veneuze systeem, het systeem dat verantwoordelijk is voor het laten terugvloeien van het bloed naar het hart.

 

Afwijkingen in het veneuze systeem kunnen zowel acuut als langzaam ontstaan. Bij een acute insufficiëntie is sprake van een snel ontstane afvloedbelemmering waarbij de veneuze afvloed van een extremiteit belemmerd wordt. De meest gekende vorm is tromboflebitis.

 

Meestal zullen veneuze afwijkingen echter langzaam ontstaan. In dat geval spreekt men van chronische veneuze insufficiëntie of CVI. CVI is een zeer veel voorkomende ziekte. Eén op 8 volwassen personen heeft een of andere vorm van CVI en men ziet dat het voorkomen stijgt met toenemende leeftijd.

 

CVI kan zonder klachten of symptomen verlopen, maar kan ook hinderlijke klachten geven en aanleiding geven tot ernstige complicaties zoals ulcus cruris venosum en thromboflebitis.

 

 

Gezien CVI traag ontwikkeld, worden vaak onterecht geen stappen ondernomen. Nochtans kan bij een vroege opsporing en adequate behandeling preventief zeer veel bereikt worden en erger leed vermeden worden.

 

Eén van de eerste tekenen van CVI zijn spataders. Personen met spataders doen er goed aan om hun huisarts te vragen om hen door te verwijzen zodat veneus duplexonderzoek kan bepalen welke behandeling geschikt is om klachten en complicaties te vermijden.

 

Behandeling

  • voorlichting
  • huidzorg
  • compressietherapie (bandageren)
  • oefentherapie
  • (manuele lymfedrainage)